KRE-SUPPORT

Uw ICT-partner

Consulting

 

Business Intelligence (BI) kan omschreven worden als  :

- het proces van bedrijfsgegevens omzetten in informatie

- BI achterhaald en analyseert de bedrijfsdata

- geeft inzicht in de processen en resultaten.

BI heeft als doel competitief voordeel te creëren en bedrijven slimmer te laten werken.

 

De verkregen inzichten leiden tot :

- innovatieve oplossingen

- ruimte tot verbetering

- nieuwe ideeën

Dit leidt tot kennis en zet aan tot adequate acties. Met BI kunnen dus belangrijke beslissingen genomen worden om bedrijfsprocessen en –strategieën verder te optimaliseren. BI is van grote waarde bij een succesvolle bedrijfsvoering en om continuïteit te bieden.

 

We doorlopen hiervoor volgende stappen :

- gegevens verzamelen uit verschillende systemen (logistiek volgsysteem, ERP, enz…

- de verzamelde gegevens omvormen zodat de gegevens uit de verschillende systemen met elkaar te vergelijken en uniform zijn

- de gegevens analyseren en omvormen tot informatie die bruikbaar is voor het management

- deze informatie presenteren in een dashboard of andere presentatievorm, eventueel kunnen de gevonden parameters afgezet worden tegenover de gewenste parameters.

 

Voor ons is dit alles dagelijkse kost. Kleine of grotere speler op de markt ? Voor ons maakt dit niets uit ! We zorgen voor een oplossing op maat en volgens uw budget.

- U wil enkel dat wij u BI helpen  opzetten in uw bedrijf ?

- Heeft u liever een opleiding binnen uw bedrijf ?

- Of toch maar liever een kant-en-klaar rapport ?

 

Contacteer ons voor meer info en/of vrijblijvende inlichtingen.